Warning: Use of undefined constant WPLANG - assumed 'WPLANG' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/myliu/domains/1000myliu.lt/public_html/wp-content/plugins/cookielaw/cookielaw.php on line 13
+370 690 71000

Novaturo sutarties sąlygos

(!)Turistas įsipareigoja, kad pasas galiotų ne trumpiau kaip 6 mėnesius skaičiuojant nuo kelionės pabaigos dienos (Turkija, Egiptas ir kt. ne ES valstybės) (vykstant į kai kurias valstybes, pvz., Indija, gali būti reikalaujama ir 12 mėnesių galiojančio paso). Tikslios informacijos teiraukitės mūsų konsultantų. Kelionių organizatorius neatsako už pasienio ir migracijos tarnybų priimtus sprendimus turisto atžvilgiu.
1. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
1.1 Kelionių organizatorius įsipareigoja:
1.1.1.Organizuoti turistui (-ams) turistinę kelionę pagal programą, nurodytą kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medţiagoje, arba, jeigu kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medţiagoje nurodytos kelionės programoje buvo padaryti pakeitimai iki šios sutarties pasirašymo, pagal pakeistą programą. Katalogas arba kita kelionę aprašanti medţiaga arba pakeista programa yra neatskiriamas šios sutarties priedas. Organizuota turistinė kelionė lėktuvu gali būti vykdoma užsakomuoju arba reguliariuoju skrydžio reisu. Užsakomąjį skrydžio reisą gali vykdyti oro vežėjai Small Planet Airlines arba SmartLynx Airlines. Reguliarųjį skrydžio reisą gali vykdyti oro vežėjai: Ryanair, Wizz Air, Turkish Airlines, Lufthanza, Air Baltic, Ukraine International Airlines ir kt.
1.1.2.Nesurinkus minimalaus turistų skaičiaus, pranešti raštu apie kelionės anuliavimą likus ne mažiau kaip 10 kalendorinių dienų iki kelionės pradžios. Minimalus turistų skaičius kelionėje užsakomuoju lėktuvo reisu yra lygus 80
procentų vietų keleiviams atitinkamame lėktuve, o kelionėje autobusu – 25
turistai. Jeigu prie užsakomos kelionės aprašymo sutarties prieduose nurodytas kitas minimalus turistų skaičius, galioja pastarasis.
1.1.3. Prieš kelionę rašytine forma turistui pateikti tikslią ir neklaidinančią
informaciją apie kelionės maršrutą (išvykimo, grįžimo vietas, datas ir laiką bei lankomas vietas ir šalis, nurodant datas, kada į jas vykstama ir išvykstama) ir jo pakeitimus, kelionėje teikiamas paslaugas, numatytas kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medţiagoje arba pakeistoje programoje, transporto priemones, kuriomis vykstama, apgyvendinimo tipą, objekto vietą, kategoriją ar patogumų lygį ir pagrindinius ypatumus bei klasę (pagal atitinkamas priimančiosios valstybės taisykles), maitinimą, valstybių, į kurias vykstama, pasienio formalumus ir vizų gavimo tvarką, įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimus, sutarties įforminimo tvarką bei sąlygas.
1.1.4.Prieš pasirašant sutartį suteikti informaciją apie sveikatos, gyvybės, neįvykusios kelionės rizikos bei kitus draudimus.
1.1.5.Prieš kelionę rašytine forma turistui pateikti: informaciją apie tarpines stotis
ir sustojimo laiką, buvimo vietą bei informaciją apie keleivio vietą transporto priemonėje (išskyrus lėktuvą), kelionių organizatoriaus atstovo pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą ar vietinių agentūrų ar agentų, į kuriuos turistas galėtų kreiptis pagalbos, adresus ir telefono numerius, jei tokių agentūrų ar agentų nėra, turistui nurodyti telefono numerį, kuriuo jis galėtų skambinti nenumatytu atveju, ar informaciją, kuri jam padėtų susisiekti su kelionių organizatoriumi, informaciją apie valstybių, į kurias vykstama, epidemiologinę būklę, imunoprofilaktikos reikalavimus, kuriuos reikia įvykdyti vykstant į kelionę, informaciją apie valiutų keitimo sąlygas ir tvarką. Jei į kelionę vyksta nepilnamečiai, pateikti tėvams ar globėjams informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje.
1.1.6.Turisto(-ų) pateiktus asmens duomenis naudoti tik kelionės dokumentų įforminimui. Jei turistas (-ai) davė sutikimą, pateikti asmens duomenys, taip pat gali būti renkami ir naudojami NOVATURO lojalumo programos tikslams bei
siunčiant informaciją apie NOVATURO organizuojamas keliones.
1.1.7.Po sutarties sudarymo paaiškėjus, kad prievolių įvykdymo užtikrinimas baigiasi anksčiau negu prasideda kelionė, iki kelionės pradžios raštu (NOVATURO interneto svetainėje adresu www.novaturas.lt) pateikti informaciją turistui apie naują prievolių įvykdymo užtikrinimą, nurodant naują prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento numerį, jo galiojimo terminą ir jį išdavusios draudimo ar finansų įstaigos rekvizitus ir kontaktinius duomenis. NOVATURO interneto svetainėje
1.2 Šioje sutartyje turistas – fizinis asmuo, sudaręs su kelionių organizatoriumi sutartį (sutartį pasirašęs asmuo) arba bet kuris fizinis(-iai) asmuo(-ys), kurio(-ių) vardu sutartį pasirašęs asmuo perka organizuotą turistinę kelionę ir prisiima visas teises ir pareigas pagal sutartį (kiti naudos gavėjai) arba bet kuris fizinis asmuo, kuriam sutartį pasirašęs asmuo arba bet kuris naudos gavėjas perleidžia savo teisę į kelionę.
1.3. Turistas(ai) įsipareigoja:
1.3.1. Sudarant sutartį, jeigu iki kelionės pradžios lieka daugiau kaip 3 savaitės, sumokėti už poilsio kelionę lėktuvu 20% dydžio avansą, į kurį įeina 50 EUR
dydžio administracinis mokestis už kelionės užsakymo sukūrimą ir aptarnavimą,
ir likutį sumokėti ne vėliau kaip 3 savaitės iki išvykimo. Sudarant sutartį, jeigu iki kelionės pradžios lieka mažiau kaip 3 savaitės, iš karto sumokėti už poilsio kelionę lėktuvu visą kainą. Sudarant sutartį, jeigu iki kelionės pradžios lieka daugiau kaip 3 savaitės, sumokėti už pažintinę kelionę autobusu 30 EUR dydžio administracinį mokestį už kelionės užsakymo sukūrimą ir aptarnavimą, kuris įeina į bendrą kelionės kainą, ir likutį sumokėti ne vėliau kaip 3 savaitės iki išvykimo. Sudarant sutartį, jeigu iki kelionės pradžios lieka mažiau kaip 3 savaitės, iš karto sumokėti už pažintinę kelionę autobusu visą kainą. Sudarant sutartį dėl egzotiškų pažintinių kelionių (Indija, Šri Lanka, Iranas, Kinija, Uzbekistanas, Jungtinės Amerikos valstijos, Kanada, Australija–Tasmanija) lėktuvu, jeigu iki kelionės pradžios lieka daugiau kaip 6 savaitės, sumokėti už egzotišką pažintinę kelionę 60 EUR dydžio administracinį mokestį už kelionės užsakymo sukūrimą ir aptarnavimą, kuris įeina į bendrą kelionės kainą, ir likutį sumokėti ne vėliau kaip 6 savaitės iki išvykimo. Sudarant sutartį dėl egzotiškų pažintinių kelionių lėktuvu, jeigu iki kelionės pradžios lieka mažiau kaip 6 savaitės, iš karto sumokėti už kelionę visą kainą. Sudarant sutartį dėl pažintinių kelionių lėktuvu, jeigu iki kelionės pradžios lieka daugiau kaip 4 savaitės, sumokėti už pažintinę kelionę lėktuvu 60 EUR dydžio administracinį mokestį už kelionės užsakymo sukūrimą ir aptarnavimą, kuris įeina į bendrą kelionės kainą,
ir likutį sumokėti ne vėliau kaip 4 savaitės iki išvykimo. Sudarant sutartį dėl pažintinių kelionių lėktuvu, jeigu iki kelionės pradžios lieka mažiau kaip 4 savaitės, iš karto sumokėti už kelionę visą kainą. Turistui atsisakius kelionės, jo sumokėtas administracinis mokestis laikomas atlyginimu kelionių organizatoriui už kelionės užsakymo sukūrimą ir aptarnavimą ir turistui nėra grąžinamas šios sutarties 2.2 ir 2.3 punktuose nurodytais atvejais. Kelionių organizatoriaus paskelbtų akcijų metu gali būti nustatoma kita apmokėjimo už paslaugas tvarka, kurios privalo laikytis turistas. Pasirašęs turizmo paslaugų teikimo sutartį, už kelionę turistas gali sumokėti tiesiogiai kelionės organizatoriui. Turistas, pervesdamas pinigus į kelionės organizatoriaus sąskaitą, mokėjimo paskirtyje turi nurodyti kelionės užsakymo numerį, pavardę, kelionės kryptį ir kelionės datą. Pirkdamas kelionę išsimokėtinai, turistas privalo laikytis atitinkamoje sutartyje numatytos apmokėjimo už paslaugas tvarkos. Jeigu turistas vyksta į kelionę reguliariuoju skrydžiu, taikoma konkretaus oro vežėjo nustatyta atsiskaitymo už skrydžio bilietus tvarka. Gali būti reikalaujama sumokėti skrydžio bilietų kainą iškart po kelionės užsakymo.
1.3.2. Pateikti visą informaciją ir dokumentus reikalingus kelionių organizatoriui įvykdyti šią sutartį; atvykti laiku į nurodytą pirminę bei kelionės vadovo (jei kelionės vadovo paslauga numatyta sutartyje) nurodytas išvykimo vietas, taip pat ir tarpines; laikytis organizatoriaus nurodymų dėl kelionės ar atskirų jos dalių vykdymo; laikytis viešosios tvarkos, tarptautinių keleivių vežimo taisyklių, bagažo gabenimo tvarkos ir į šalį įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimų. Vykdyti pasienio ir muitinės tarnybų nurodymus. Vykstant į kelionę su nepilnamečiais vaikais, laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintos Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos.
1.3.3. Atsakyti už kelionės metu padarytą ţalą (sugadintą viešbučio inventorių, transporto priemones ir kt.). Jeigu ţala padaryta nepilnamečio, visus nuostolius už jį apmoka atsakingas asmuo. Jeigu turistas prisiima kaltę ir sutinka atlyginti ţalą, ţalą reikia atlyginti vietoje. Tais atvejais, kai turistas kaltės neprisiima, kelionių organizatorius turi teisę žalą išieškoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Turistas neprivalo atlyginti žalos atsiradusios dėl nenugalimos jėgos.
1.4. Turistas, pagrindinė šios sutarties šalis, privalo informuoti kitus turistus – naudos gavėjus, kad turistinė kelionė yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas.
2. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES
2.1. Turistas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti sutarties. Sutarties atsisakymas įsigalioja nuo jo pareiškimo momento.
2.2. Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias jis atsako (t.y. kai aplinkybės, kurios yra pagrindas atsisakyti sutarties, atsirado dėl paties turisto kaltės, t.y. dėl jo tyčinių veiksmų ar neatsargumo), jis turi atlyginti kelionių organizatoriui nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo. Šalys susitaria ir sutinka, kad nuostolių dėl turisto sutarties atsisakymo dydis priklausomai nuo atsisakymo laiko yra:
Kelionėms į poilsines keliones lėktuvu:
Sutarties nutraukimo laikas
Suma procentais nuo kelionės
kainos
daugiau kaip 21 diena iki išvykimo
20% (į šią sumą įskaičiuotas
turistui negrąţinamas
administracinis mokestis (50
EUR) už kelionės užsakymo sukūrimą ir aptarnavimą)
nuo 21 iki 11 dienų iki išvykimo
50%
nuo 10 iki 6 dienų iki išvykimo
80%
likus 5 ir mažiau dienų iki išvykimo
100%
Kelionėms į pažintines keliones autobusu:
Sutarties nutraukimo laikas
Suma procentais nuo kelionės
kainos
daugiau kaip 21 diena iki išvykimo
Turistui negrąžinamas
administracinis mokestis (30
EUR asmeniui) už kelionės užsakymo sukūrimą ir aptarnavimą
nuo 21 iki 11 dienų iki išvykimo
50%
nuo 10 iki 6 dienų iki išvykimo
80%
likus 5 ir mažiau dienų iki išvykimo
100%
Kelionėms į pažintines keliones lėktuvu:
likus 9 ir mažiau dienų iki išvykimo 100%
Kelionėms į egzotiškas pažintines keliones lėktuvu:
Sutarties nutraukimo laikas
Suma procentais nuo kelionės
kainos
daugiau kaip 42 dienos iki išvykimo
Turistui negrąţinamas
administracinis mokestis (60
EUR asmeniui) už kelionės užsakymo sukūrimą ir aptarnavimą
nuo 42 iki 30 dienų iki išvykimo
50%
nuo 29 iki 15 dienų iki išvykimo
80%
likus 14 ir mažiau dienų iki išvykimo
100%
Turistui pareikalavus, kelionių organizatorius privalo pateikti dėl tokio atsisakymo patirtų nuostolių pagrindimą, išskyrus administravimo mokestį. Turistui atsisakius kelionės, vykdomos reguliariuoju skrydžiu, skrydžio bilietų kaina nėra grąžinama.
2.3. Jeigu turistas atsisako sutarties dėl su juo susijusių aplinkybių, kurių jis negali kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti (pvz., dėl sveikatos būklės, mirties ir pan.), kelionių organizatorius turi teisę
reikalauti atlyginti patirtus tiesioginius nuostolius, padarytus dėl tokio
atsisakymo, išskyrus atvejus, kai sutarties atsisakoma dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Turistas privalo kuo greičiau po šiame punkte nurodytų aplinkybių atsiradimo informuoti kelionių organizatorių apie sutarties atsisakymą ir pateikti tokio atsisakymo prieţastį patvirtinančius dokumentus. Šalys susitaria ir sutinka, kad nuostolių dydis dėl turisto sutarties atsisakymo nustatomas pagal šios Sutarties 2.2 punkte pateiktą lentelę. Turistui pareikalavus, kelionių organizatorius privalo pateikti dėl tokio atsisakymo patirtų nuostolių pagrindimą, išskyrus administravimo mokestį.
Turistui atsisakius kelionės, vykdomos reguliariuoju skrydžiu, skrydžio bilietų
kaina nėra gražinama.
2.4. Kelionių organizatorius turi teisę atsisakyti sutarties tik dėl svarbių prieţasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą.
2.5. Jeigu kelionių organizatorius atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias turistas neatsako, jis privalo pasiūlyti turistui naują tokios pat ar geresnės
kokybės kelionę (alternatyvią kelionę). Jeigu dėl pagrįstų prieţasčių nėra
galimybės pasiūlyti alternatyvią kelionę arba turistas pasiūlytos naujos kelionės atsisako, jis turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti už neįvykusią kelionę sumokėti pinigai.
2.6. Turistas, atsisakęs sutarties dėl aplinkybių, už kurias atsako kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, arba dėl su turistu nesusijusių aplinkybių, kurių jis negali kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti, turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti už kelionę sumokėti pinigai arba jo sutikimu kompensuota kitu būdu.
2.7. Kelionių organizatorius, atsisakęs sutarties, privalo organizuoti kelionę iš
naujo arba grąžinti turistui pinigus už kelionę bei atlyginti turistui turtinę žalą. Žala neatlyginama, kai sutarties atsisakoma dėl 1.1.2. punkto aplinkybių arba nenugalimos jėgos.
2.8. Kai, nutraukus sutartį, kelionių organizatoriui, kelionių agentūrai ar kelionių agentui atsiranda pareiga grąžinti turistui visus ar dalį už kelionę sumokėtų pinigų, pinigai turi būti grąžinti į turisto nurodytą sąskaitą per 10 darbo dienų nuo sutarties nutraukimo.
3. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS
3.1. Kelionių organizatorius dėl svarbių prieţasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą, turi teisę pakeisti atitinkamą sutarties sąlygą. Turistas tokiu atveju gali atsisakyti keisti sutartį.
3.2. Kelionių organizatorius dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą, turi teisę pakeisti sutarties sąlygą. Turistas tokiu atveju gali atsisakyti keisti sutartį tik tada, kai toks pakeitimas turistui padarytų esminę žalą.
3.3. Kelionių organizatorius turi teisę likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip
20 dienų, padidinti kelionės kainą dėl to, kad pasikeičia vežimo išlaidos, įskaitant išlaidas degalams, privalomiems mokesčiams ar atitinkamų valiutų keitimui, taip
pat pasikeitus valiutos keitimo kursams, taikomiems kelionei. Kelionių
organizatorius nurodo, kodėl padidėjo kaina ir kaip buvo apskaičiuotas kainos padidėjimas. Turistas turi teisę atsisakyti kainos didinimo. Jeigu likus mažiau kaip 20 dienų prieš išvykimą paaiškėja, kad kelionių organizatorius turi padidinti kelionės kainą, jis nedelsdamas apie tai informuoja turistą, nurodydamas kainos padidėjimo prieţastį ir naujos kainos apskaičiavimo tvarką. Turistas turi teisę atsisakyti tokio kainos didinimo arba sudaryti atitinkamą sutarties pakeitimą. Turistas privalo kaip įmanoma greičiau informuoti kelionių organizatorių apie savo sprendimą.
3.4. Jeigu turistas atsisako keisti sutarties sąlygas 3.1-3.3 punktų atvejais,
kelionių organizatorius įgyja teisę atsisakyti sutarties. Tokiu atveju turistas turi teisę reikalauti grąžinti už kelionę sumokėtus pinigus arba, jei kelionė iš dalies jau įvyko, kompensuoti proporcingą jų dalį. Jei kelionių organizatorius atsisako sutarties po to, kai turistas atsisako keisti sutarties sąlygas 3.1-3.2 punktų atvejais, tai atitinkamai taikomas šios sutarties 2.7 punktas.
4. SUTARTIES ŠALIŲ PASIKEITIMAS
4.1. Bet kuris šios sutarties turistas turi teisę, likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 10 dienų perleisti savo teisę į kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui, kuris vykdys visas sutarties sąlygas.
4.2. Tais atvejais, kai toks perleidimas prieštarauja asmens, kurio pagalba
kelionių organizatorius naudojasi, taisyklėms (t.y. jei per laiką, likusį iki kelionės pradžios jau neleidžiama užsakyti vietos transporto priemonėje, viešbutyje ir (ar) gauti vizos naujo asmens vardu), turistui turi būti pateiktos šios taisyklės.
4.3. Toks perleidimas turi būti įformintas sutartimi, atitinkančia Civilinio kodekso reikalavimus, su trečiuoju (kelionę perimančiu) asmeniu, o kelionę perimantis asmuo, sudaręs sutartį, ar turistas, perleidęs kelionę, apie tai raštu privalo pranešti kelionių organizatoriui ir perduoti informaciją bei dokumentus, reikalingus sklandžiai įvykdyti šią sutartį kelionę perėmusio asmens atžvilgiu. Teisę į kelionę perleidžiantis turistas ir trečiasis (kelionę perimantis) asmuo, perėmęs kelionę, atsako solidariai kelionės organizatoriui už kelionės kainos ir išlaidų, susijusių su teisės į kelionę perleidimu, sumokėjimą. Šalys susitaria ir sutinka, kad kelionės perleidimo išlaidos sudaro ne mažiau kaip 30 Eur asmeniui, jeigu šis perleidimas yra įmanomas. Turistui pareikalavus, kelionių organizatorius privalo pateikti dėl sutarties šalių pasikeitimo turėtų papildomų išlaidų paskaičiavimą. Jeigu kelionės perleidimas yra neįmanomas dėl 4.2. punkte minėtų ar kitų prieţasčių, turistas turi teisę nutraukti sutartį, sumokėdamas 2.2. punkte nurodytą nutraukimo mokestį.
4.4. Sutarties 4.1. – 4.3. punktuose nurodyti kelionės perleidimo terminai ir išlaidos netaikomi pažintinėms kelionėms lėktuvu bei egzotiškoms pažintinėms kelionėms. Turistas, įsigijęs paţintinę kelionę lėktuvu, turi teisę, likus iki kelionės pradžios ne maţiau kaip 28 dienoms, o įsigijus egzotišką paţintinę kelionę, likus iki kelionės pradţios ne maţiau kaip 42 dienoms, perleisti savo teisę į kelionę trečiajam asmeniui, kuris vykdys visas sutarties sąlygas. Šalys susitaria ir sutinka, kad paţintinės kelionės lėktuvu bei egzotiškos paţintinės kelionės perleidimo išlaidos sudaro ne maţiau kaip 60 Eur asmeniui, jeigu šis perleidimas yra įmanomas. Iki paţintinės kelionės lėktuvu ar egzotiškos paţintinės kelionės pradţios likus maţiau dienų nei nurodyta šiame punkte, sutarties šalių pasikeitimas yra galimas tik tada kai tai yra įmonamoma pagal oro veţėjo taisykles, tokiu atveju turistas privalo sumokėti oro veţėjo nustatyto dydţio mokestį uţ keleivio duomenų (vardo, pavardės ir kt.) keitimą.
4.5. Jeigu turistas vyksta į kelionę reguliariuoju skrydţiu ir nori perleisti kelionę trečiajam asmeniui, turistas privalo sumokėti oro veţėjo nustatyto dydţio mokestį uţ keleivio duomenų (vardo, pavardės ir kt.) keitimą (kai yra įmanoma perleisti skrydţio bilietus trečiajam asmeniui pagal oro veţėjo taisykles).
5. KELIONĖS KEITIMAS
5.1. Turistas, įsigijęs poilsinę kelionę lėktuvu, turi galimybę iki kelionės pradţios likus ne maţiau kaip 14 dienų, pakeisti kelionės datą, trukmę, viešbutį ir/ar kambario tipą. Šiuo atveju taikomi ţemiau nurodyti kelionės keitimo mokesčiai:
Kelionės keitimo laikas
Kelionės keitimo mokestis
(asmeniui)
likus ne maţiau kaip 21 dienai iki
išvykimo
40 Eur
likus ne maţiau kaip 14 dienų iki
išvykimo
60 Eur
Kelionės krypties keisti negalima. Kelionės sezono keisti negalima.
5.2. Rezervuojant poilsio kelionę lėktuvu uţsisakius papildomą paslaugą
„Auksinė galimybė keisti kelionę“, turistas turi galimybę keisti kelionės datą, trukmę, viešbutį, kambario tipą ir/ar kelionės kryptį likus ne maţiau kaip 14 dienų iki išvykimo. Tokiu atveju taikomas 15 Eur asmeniui kelionės keitimo
mokestis.
5.3 . Keičiant kelionės datą, trukmę, viešbutį, kambario tipą ir/arba kryptį pagal
5.1.-5.2. punktus, kelionės kaina perskaičiuojama pagal keitimo dieną galiojančias kainas ir sąlygas.
5.4. Sutarties 5.1. ir 5.2 punktuose nurodytos kelionės keitimo sąlygos
netaikomos paţintinėms kelionėms autobusu ir lėktuvu, savaitgalio kelionėms bei
paţintinėms egzotiškoms kelionėms.
5.5. Kelionės keitimas pagal 5.1.-5.2. punktus galimas tik tuo atveju, jei tai yra įmanoma, t.y. galimos kitos datos/trukmės/viešbučiai, yra laisvų vietų skrydţiose ir pan. Keliaujančių asmenų skaičius bei keliaujantys asmenys (jų vardai ir pavardės) negali būti keičiami.
5.6. Įsigijus 5.2. punkte nurodytą paslaugą ir nepasinaudojus auksine galimybe
keisti kelionę, paslaugos kaina nėra grąţinama. Tikslios informacijos apie
paslaugas teiraukitės mūsų konsultantų arba ieškokite www.novaturas.lt.
6. ATSAKOMYBĖ UŢ NETINKAMĄ SUTARTIES VYKDYMĄ
6.1. Jeigu sutartis nėra vykdoma pagal turisto protingus lūkesčius, kurių pagal sutarties sąlygas ir teikiamų paslaugų pobūdį turistas galėjo turėti, kelionių organizatorius privalo atlyginti turistui nuostolius. Kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, neatsako uţ netinkamą sutarties vykdymą, jeigu:
6.1.1. dėl netinkamo sutarties įvykdymo kaltas turistas (1.3.1-1.3.2 punktų sąlygų nevykdymas ir kt. prieţastys);
6.1.2. uţ netinkamą sutarties vykdymą, kurio kelionių organizatorius nenumatė ir negalėjo numatyti, atsako trečiasis asmuo, nesusijęs su šia sutartimi;
6.1.3. sutartis netinkamai vykdoma dėl nenugalimos jėgos arba dėl įvykio, kurio
kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius
naudojosi, atsiţvelgiant į visą įmanomą jų apdairumą, nenumatė ir negalėjo
numatyti.
6.2. Jeigu sutartis vykdoma ne pagal turisto lūkesčius, kelionių organizatorius, atsiţvelgdamas į konkrečias aplinkybes, privalo teikti turistui visokeriopą pagalbą ir paramą. Jeigu prieţastis, dėl kurios sutartis nėra tinkamai vykdoma susijusi su pačiu turistu, kelionių organizatorius turi teikti turistui tokią pagalbą ir paramą, kurios, remiantis protingumo kriterijumi, gali būti reikalaujama iš kelionių organizatoriaus pagal sutartį. Šiuo atveju kelionių organizatoriaus išlaidas, susijusias su tokios pagalbos ir paramos teikimu turi atlyginti pats turistas. Jeigu uţ netinkamą sutarties vykdymą atsako kelionių organizatorius arba asmuo, kurio pagalba jis naudojasi, tai visas išlaidas, susijusias su papildomos pagalbos ir paramos teikimu turistui, apmoka pats kelionių organizatorius.
6.3. Jeigu prasidėjus kelionei ar jos metu paaiškėja, kad kelionių organizatorius negalės įvykdyti pagrindinės sutartų paslaugų dalies, jis privalo pasiūlyti turistui (ams) tinkamas alternatyvias paslaugas uţ tokią pačią kainą sutartyje nurodytam terminui bei kompensuoti turistui anksčiau pasiūlytų ir faktiškai suteiktų paslaugų kainos skirtumą. Jeigu kelionių organizatorius dėl pagrįstų prieţasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba dėl protingų prieţasčių turistas jų atsisakė, kelionių organizatorius turi uţtikrinti turisto grąţinimą atgal arba nuveţimą į kitą vietovę, dėl kurios sutinka turistas, taip pat grąţinti turistui pinigus uţ nesuteiktas paslaugas.
6.4. Kelionių organizatorius neturi teisės riboti ar panaikinti savo civilinę atsakomybę uţ ţalą, padarytą turistui, jeigu ţala padaroma dėl kelionių organizatoriaus tyčios ar didelio neatsargumo.
6.5. Turistui padaryta turtinė ir neturtinė ţala atlyginama Civilinio kodekso
nustatyta tvarka.
6.6. Veţimui oru atitinkamai taikomos Konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais veţimais oru, unifikavimo pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d., 1955 m. Hagos Protokolo apie Konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais veţimais oru, unifikavimo pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d., pakeitimą, Konvencijos, dėl tam tikrų tarptautinio veţimo oru taisyklių suvienodinimo, pasirašytos 1999 m. geguţės 28
d. Monrealyje nuostatos, apribojančios Veţėjo atsakomybę ir EC 889/2002 reglamentas, papildantis Europos Tarybos reglamentą EC 2027/97 dėl Veţėjo atsakomybės aviacinių įvykių atveju. Ši Konvencija nustato ir daugelyje atvejų apriboja veţėjo atsakomybę asmens mirties arba suţeidimo atveju, taip pat praradus, sugadinus ar pavėlavus atveţti bagaţą.
7. BENDROSIOS SĄLYGOS
7.1. Turisto teises gina Civilinis kodeksas, Vartotojų teisių apsaugos įstatymas, Reklamos įstatymas, Turizmo įstatymas bei kiti įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai bei ši sutartis.
7.2. Kelionės metu kilus konfliktui ar atsiradus nepasitenkinimui dėl šios sutarties netinkamo vykdymo ar neįvykdymo, pretenzijos nedelsiant turi būti pareiškiamos kelionių organizatoriaus atstovui arba kelionių vadovui, o jei šių nėra, – kelionių organizatoriui. Pretenzijos dėl nesprendţiamų ar netinkamai sprendţiamų problemų turi būti pareikštos raštu. Nepavykus konflikto išspręsti, pretenzijas kelionių organizatoriui galima pareikšti raštu per 15 darbo dienų nuo kelionės pabaigos; kelionių organizatorius privalo raštu atsakyti į pretenzijas per 15 darbo dienų nuo pretenzijų gavimo dienos. Ginčai sprendţiami derybų keliu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
7.3. Ginčus dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo ikiteismine tvarka nagrinėja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.
7.4. Po šios sutarties pasirašymo, sutarties sąlygų esminiai pakeitimai (pagrindinė
sutartų paslaugų dalis ir kaina) galimi tik abiejų šalių rašytiniu susitarimu.
7.5. Turizmo paslaugų teikėjų (kelionių organizatoriaus, kelionių agentūros ar agento) nemokumo ar bankroto atveju dėl grįţimo išlaidų apmokėjimo ar įmokėtų pinigų grąţinimo turistas gali kreiptis į Valstybinį turizmo departamentą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas turizmo paslaugų teikėjų prievolių įvykdymo uţtikrinimo draudimo taisykles.
7.6. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kelionių organizatoriui ir
turistui (-ams). Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.
Šios Turizmo paslaugų teikimo sutarties nuostatos privalomos kelionių organizatoriui ir visiems turistams. Turistas patvirtina, kad nuodugniai susipažino su pateikta sutartimi ir suprato visas jos nuostatas bei informavo kitus turistus – naudos gavėjus, kad turistinė kelionė yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas.
Turistas patvirtina, kad jis prieš pasirašydamas šią sutartį (turistas paţymi, ką gavo):
gavo rašytinį dokumentą (katalogą, programą ar kitą kelionę aprašančią medţiagą), kurioje išdėstyta visa su kelione susijusi informacija: informacija apie apgyvendinimą bei transporto priemones, kelionėje teikiamas paslaugas, kelionės maršrutą, išvykimo ir grįţimo vietą, laiką, lankomas vietas, jų epidemiologinę būklę,
imunoprofilaktikos reikalavimus, valiutų keitimą, valstybių sienų perėjimo, vizų gavimą tvarką, daiktų įveţimo apribojimus, informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje (jei į kelionę nepilnamečiai vyksta vieni), kelionių organizatoriaus ar agentūros atstovu, jo telefoną ir kitus kontaktinius
duomenis;
gavo raštu informaciją apie skrydį vykdančio oro veţėjo keleivių ir bagaţo veţimo pagrindines sąlygas (jei perka kelionę lėktuvu);
gavo nuorodą į elektroninį dokumentą (e-katalogą, viešbučio aprašymą, kelionės programą, informaciją ir patarimus keliaujantiems ar kt.) kelionių organizatoriaus interneto svetainėje www.novaturas.lt. Turistas patvirtina, jog tokį informacijos pateikimą jis laiko tinkamu ir priimtinu;
buvo informuotas apie galimybę sudaryti draudimo sutartis (medicininių išlaidų, neįvykusios kelionės rizikos, nelaimingų atsitikimų ir/ar kitas) ir susipaţino su draudimo taisyklėmis.
Sutinku, jog mano pateikti asmens duomenys būtų naudojami NOVATURO rinkodaros tikslais
(turisto vardas, pavardė, parašas)
ŠALIŲ REKVIZITAI:
Kelionės organizatorių atstovaujanti kelionių agentūra/agentas
Vardas, pavardė
Parašas
A.V.
Turistas, pasirašantis sutartį (pagrindinė sutarties šalis)
Vardas, pavardė Turisto parašas
A.V.
TURIZMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES PRIEDAS_GRUPĖS NUOLAIDOS SĄLYGOS
(2017vasaros poilsinėms kelionėms lėktuvu, galioja iki 2017-10-31)
1. Uţsisakę kelionę grupei:
1.1. Uţ poilsines keliones mokėsite pigiau (6-12 asmenų grupėms), priklausomai nuo grupės dydţio.
2. Akcijos galiojimo terminas
2.1. Grupės nuolaidos sąlygos taikomos NOVATURO 2017 m. vasaros poilsinėms kelionėms lėktuvu, uţsisakant kelionę ne vėliau nei likus 14 dienų iki išvykimo.
3. Grupinės nuolaidos taikymo sąlygos:
3.1. Grupinė nuolaida taikoma, kai perkantys kelionę turistai uţsakymo padarymo dieną informuoja kelionių organizatorių per juos aptarnaujantį kelionių agentūros atstovą (arba konsultantą, perkant kelionę internetu), kad keliauja su grupe.
3.2. Nuolaidos dydis vienam asmeniui priklauso nuo grupės dydţio:
3.2.1. 6-7 asmenų grupė – 2% nuolaida asmeniui;
3.2.2. 8-9 asmenų grupė – 2,5% nuolaida asmeniui;
3.2.3. 10-12 asmenų grupė – 3% nuolaida asmeniui;
3.2.4. 13 ir daugiau asmenų grupė – kainos ir sąlygos pateikiamos pagal atskirą uţklausimą el. paštu grupes@novaturas.lt.
3.3. Grupinė nuolaida galioja tik nuo 2017 m. kovo 1 d. iki 2017 m. kovo 31 d. (imtinai) įsigytoms NOVATURO vasaros poilsio kelionėms lėktuvu.
3.4. Grupinė nuolaida taikoma su sąlyga, kad kelionė uţsakoma ne vėliau nei likus 14 dienų iki išvykimo.
3.5. Grupinė nuolaida negalioja uţsisakant tik skrydţio bilietus.
3.6. Grupinė nuolaida taikoma kiekvienam grupės asmeniui nuo galiojančių kainų (t.y. nuo išankstinių, specialių ar paskutinės minutės pasiūlymų ir kt.).
3.7. Nuolaidos nesumuojamos.
3.8. Asmens anuliavimo atveju grupėje grupinė nuolaida kitiems grupės dalyviams bus perskaičiuojama pagal aktualų keliaujančių asmenų skaičių.
3.9. 13 ir daugiau asmenų grupėms kainos ir sąlygos pateikiamos pagal atskirą uţklausimą. Rinkos kaina gali būti netaikoma.
3.10.Sąvokos:
– Grupė – tai grupė žmonių, keliaujančių tomis pačiomis datomis bei apsistojančių tame pačiame viešbutyje, užsisakiusių kelionę vienu metu;
– Asmuo – žmogus nuo 2 metų amžiaus, kuriam skiriama vieta lėktuve (kūdikiams iki 2 metų vieta lėktuve neskiriama).
4. Bendros nuostatos
4.1. Šios akcijos sąlygos yra specialiosios turizmo paslaugų teikimo sutarties sąlygų atţvilgiu. Turizmo paslaugų teikimo sutarties nuostatos taikomos ta apimtimi, kiek šalių tarpusavio teisinių santykių nereguliuoja akcijos sąlygos.
4.2. Šios grupinės nuolaidos sąlygos taikomos tik nuo 2017 m. kovo 1 d. iki 2017 m. kovo 31 d. (imtinai) įsigytoms NOVATURO vasaros poilsio kelionėms lėktuvu, uţsisakant kelionę ne vėliau nei likus 14 dienų iki išvykimo.
Šios grupės nuolaidos sąlygos privalomos kelionių organizatoriui ir visiems turistams. Turistas patvirtina, kad nuodugniai susipažino su pateiktomis akcijos sąlygomis ir jas suprato bei informavo kitus turistus – naudos gavėjus apie akcijos sąlygas.
Turistas, pasirašantis sutartį
Vardas, pavardė ________________________________
Parašas______________________